*    
* 
* 
* 
*  ,
*  * 
* 
* 
* 
Nota: Els camps marcats amb * són obligatoris.
Nota: Els camps Entitat, Referència e Identificació són numèrics, sense espais.